Vi er 50 tilsette totalt derav 5 i administrasjonen.