Krokbilane er fleksible og brukas til blant anna:
Frakt av lukka containere og avvatningscontainere i forbindelse med slamrenovasjon