Bilar med aggregat for transport av stykkgods, fisk , matvarer og anna som krev temperaturregulert transport.