Sugebil


Sugebil med høgtrykkspyling.

Denne blir bruka til slamrenovasjon i Vest Telemark på anlegg der rejektvatnet ikkje skal tilbake i tanken (eks. tette tankar). 

Vi tek også på oss opprag som blandt anna suging av sandfangskummer og opning av tette rør. 


Plan for septiktøming av slamavskillerar i din kommune


Vi har kontrakt med Renovest IKS om slamrenovasjonen i kommunane: Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Vinje.


Renovasjon

Vi har kontrakt med Renovest IKS om renovasjonen i kommunane: Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Vinje.

Meir informasjon finn du på www.renovest.no


Maskintransport

Vi har maskintralle med bredding inntil 3 meter og automatiske køyrebruer

 


Kapellbilar

Bilar for transport av trelast og det meste av anna type gods. 


Verksemd

Bilde
Hovudsakleg driv vi innanlands godstransport mellom aust og vest med stykkgods, partilast og kjølevarer m.m. samt kranbilar som tek ulike oppdrag, består mykje i hyttemontasjer.
Vi har også renovasjonen / slamrenovasjonen i Vest Telemark kommunane for Renovest IKS. 


Dei største oppdragsgjevarane våre er DB Schenker, Bergene Holm AS, Karmøy Naturstein og Renovest IKS.

Vi har verkstaddrifta i saman med Telemark Bilruter på TBR`s anlegg i Seljord, med tilgang til vaskehall og sanitæranlegg.
Hovudsakleg vedlikeheld vi bilane på eige verkstad med 2 skiftsordning.


Maskintransport - bilder


transport
transport
transport
transport
Les meir