Kapellbilar

Bilar for transport av trelast og det meste av anna type gods. 


Sugebil


Sugebil med høgtrykkspyling.

Denne blir bruka til slamrenovasjon i Vest Telemark på anlegg der rejektvatnet ikkje skal tilbake i tanken (eks. tette tankar). 

Vi tek også på oss opprag som blandt anna suging av sandfangskummer og opning av tette rør. 


Plan for septiktøming av slamavskillerar i din kommune


Vi har kontrakt med Renovest IKS om slamrenovasjonen i kommunane: Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Vinje.


Renovasjon

Vi har kontrakt med Renovest IKS om renovasjonen i kommunane: Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Vinje.

Meir informasjon finn du på www.renovest.no


Maskintransport

Vi har maskintralle med bredding inntil 3 meter og automatiske køyrebruer

 


Verksemd

Bilde
Hovudsakleg driv vi innanlands godstransport mellom aust og vest med stykkgods, partilast og kjølevarer m.m. samt kranbilar som tek ulike oppdrag, består mykje i hyttemontasjer.
Vi har også renovasjonen / slamrenovasjonen i Vest Telemark kommunane for Renovest IKS. 


Dei største oppdragsgjevarane våre er DB Schenker, Bergene Holm AS, Karmøy Naturstein og Renovest IKS.

Vi har verkstaddrifta i saman med Telemark Bilruter på TBR`s anlegg i Seljord, med tilgang til vaskehall og sanitæranlegg.
Hovudsakleg vedlikeheld vi bilane på eige verkstad med 2 skiftsordning.


Thermotransport - bilder


Bil
Bil
Bilder
Bilder
Les meir