Sugebil


Sugebil med høgtrykkspyling.

Denne blir bruka til slamrenovasjon i Vest Telemark på anlegg der rejektvatnet ikkje skal tilbake i tanken (eks. tette tankar). 

Vi tek også på oss opprag som blandt anna suging av sandfangskummer og opning av tette rør.